GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys                                                     Hallituksen kokous 3/2001

 17.4.2001 klo 17.30-20.00 osoitteessa Dinosoft Oy, Lönnrotinkatu 21 C

 Läsnäolijat :

Arto Juvonen (pj), Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff ja Markku Koskela. Lisäksi rahastonhoitaja Anssi Seppälä ja APL-Uutisten edustaja Kimmo Kekäläinen

 0.   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30

 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 2. Yhdistyksen kevätkokous 2.5 Tilastokeskuksessa ja tilinpäätös

Vuoden 2000 tuloslaskelman ja taseen esitteli Rahastonhoitaja Anssi Seppälä. Vanhoja maksavia jäseniä on yritetty aktivoida lähettämällä jäsemaksulaskut, jotka näkyvät jäsenmaksutuotoissa. Näistä osa saattaa kuitenkin olla epävarmoja. Hallitus esittää, että vuoden 2000 tilikauden tappio 7603,36 mk katetaan yhdistyksen voittovarojen tililtä. Toimintakertomuksen laatii Arto Juvonen.

 3. Toukokuun APL-iltapäiväjärjestelyt 2.5. Tilastokeskuksessa

Alustava ohjelma

14.00             Perttu Pakarinen                   Kansantalouden tilinpidon laskentasovellus

14.45-           kahvi

15.00-15.45  Hans Baumgartner                Uusi Altika

15.45-           N.N.                                    Väestönlaskenta

 16.30-17.00  Kevätkokous

17.00-           Sauna

 4. APL-konferenssi  25-28.6.2001 Yalessa

 Hankalasta sijainnista ja ajankohdasta huolimatta seminaariin osallistuu jälleen useita suomalaisia.

 5. Metsäseminaarin 8-9.2.2001 Majvik laskutus

Anssi Seppälä esitti metsäseminaarin tuloslaskelman, jonka perusteella esiintyjien palkkioksi määrättiin 600 mk. Seminaarin tulokseksi muodostunee 9838 mk. Palkkio maksetaan vain juttua vastaan, joka pitää toimittaa APL-uutisten päätoimittajalle Kimmolle viimeistään 21.5.2001. Höijärven palkkioksi päätettiin 1000 mk. Tomas Gustafssonin järjestelykulut 1200 mk hyväksyttiin.

 6. Metsäseminaarin järjestämisen toimintaperiaatekeskustelu ja seminaarin jälkiarviointi siirrettiin seuraavaan kokoukseen

Sähköpostissa keskustellaan seuraavista aiheista:

                      - Seminaarin ohjelman luonne ja kohderyhmä

                      - Alustava suunnittelu ja budjetti

                      - Seminaariesiintyjien palkkiot

                      - Ulkomaalaisille tarjottavat illalliset ja muut vastaavat lisukkeet

                      - Ulkomaisten seminaariesiintyjien kutsuminen ja kulujen korvaaminen

                      - Hallituksen jäsenten edustuskulut

                      - Muu

 7. Muut asiat

 Seuraavien APL-uutisten deadline on 21.5.2001. Uutisiin kevätkokousmateriaalia, metsäseminaarin rästijutut ja Yale-mainos. Seuraava kokous pidetään 21.5.2001 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa klo 17.30.

 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Puheenjohtaja Arto Juvonen                       Sihteeri Jouko Kangasniemi

 


Last modified: 15.02.2013