GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys                                                     Hallituksen kokous 2/2001

 6.3.2001 klo 17.30 osoitteessa TT, Eteläranta 10, 6. kerros

Läsnäolijat :

Arto Juvonen (pj),  Tomas Gustafsson, Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi (siht.), Göran Koreneff, Timo Korpela, Markku Koskela ja rahastonhoitaja Anssi Seppälä

(G. Koreneff poissa kohdan 6 käsittelyn aikana n. 45 minuuttia)

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30

 2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 3. APL-Uutiset

Uutisten deadline on 12.3. Uutisiin tulee joitain esitelmiä Majvikin seminaarista, valokuvia ja mainoksia. Uutisiin tulee myös kutsu kevätkokouksesta ja ilmoitus vuoden 2001 APL-konferenssista.

 4. Kevään toiminta

Kevätkokouspaikaksi päätettiin Tilastokeskus. Kokouspäiväksi valitaan sopivien tilojen vapaana olemisen mukaan joko 2. ,8.  tai 9. toukokuuta klo 16.30. Samana päivänä pidettävä ilmainen APL-iltapäivätilaisuus alkaa klo 14.00, 16.30 kevätkokous ja 17.00 sauna. Potentiaalisia esiintyjiä ovat Perttu Pakarinen ja ainakin joku muu tilastokeskuksesta.

 Alkuvuoden 2001 kirjanpito tehdään samaan aikaan vuoden 2000 tilinpäätöksen kanssa.

 5. APL-konferenssi  25-28.6.2001 Yalessa USA:ssa

Konferenssiin on ennakkotietojen mukaan lähdössä kymmenisen suomalaista.

 6. Metsäseminaarin 8-9.2.2001 Majvik laskutus ja jälkiarviointi

                      Aiheesta käytiin kattava keskustelu.

 Seminaariosallistujia oli odotuksia vähemmän. Majvik Oy:n,  Dyadicin John Daintreen, ja Kari Höijärven esittämät laskut hyväksytään rahastonhoitajan esityksen mukaan. Poisjääneeltä ilmoittautuneelta peritään vain Majvikin laskuttama yhden henkilön kulu. Päätettiin seminaarin katetavoitteeksi 10 000 mk. Esiintyjien maksimipalkkioksi tämän mukaan arvioidaan noin 500 mk.

 Timo Korpelan tekemän seminaarikyselyn tulokset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

 Seuraavaan kokoukseen lykättiin myös tiettyjen kustannuserien käsittely lisätietojen saamiseksi.

 7. Metsäseminaarin järjestämisen toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteista avataan keskustelu sähköpostitse ja toimintaohjeisto päätetään seuraavassa kokouksessa. Kantaa otetaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

                      - Seminaarin ohjelman luonne ja kohderyhmä

                      - Alustava suunnittelu ja budjetti

                      - Seminaariesiintyjien palkkiot

                      - Ulkomaisten seminaariesiintyjien kutsuminen ja kulujen korvaaminen

                      - Ulkomaalaisille tarjottavat illalliset ja muut vastaavat lisukkeet

                      - Hallituksen jäsenten edustuskulut

                      - Muu

 8. Seuraava kokous pidetään 17.4. klo 17.30 Dinosoftissa

 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22

 


Last modified: 15.02.2013