Suomen APL-yhdistys

Hallituksen kokous 24.8.2000 klo 17.30 Ravintola Hariton, Kasarmikatu 44

Pöytäkirja

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Arto Juvonen avasi kokouksen 17.49

2.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

3.Berliinin konferenssin jälkiarviointi

Konferenssia arvioitiin hyväksi. Mm valmistelut ja banketti saivat erityisesti kehuja. Konferenssista pyritään saamaan kirjoituksia seuraavaan APL-uutisiin, mm. Arto kirjoittaa siitä puheenjohtajan palstassaan.

4.APL-uutiset

Artikkelitilanne on hyvä, mm. Erkki Juvoselta on jatko-osa APL-historiikkiin, Veli-Matilta on tulossa paperi, Haapalan Pekka on lupautunut kirjoittamaan Berliinin IBM-antista ja Artolta tulee edellämainittu puheenjohtajan palsta.

Uutisiin laitetaan myös tietoa Viking-seminaarista 2-3.11 ja APL2000/Orlandosta 12-15.11. APL-uutisten deadline jäi lyömättä lukkoon. Uutisiin halutaan mukaan ilmoitukset syksyn iltapäiväseminaarista ja syyskokouksesta. Koska Viking-seminaarin viim. ilmoittautumispäivä on jo 11.9, on todennäköistä että APL-uutiset ei ehdi siihen mennessä perille yhdistyksen jäsenille.

5.Syksyn toimintaa

Syys/lokakuun vaihteessa pidetään iltapäiväseminaari. Tavoitteena on saada Donnelly tms Dyadicista kertomaan uudesta Dyalog-versiosta, joka ilmestyy hetikohta. Veli-Matti selvittää Dyadicin mahdollisuuksia ja päivämääriä. Arto toimii program directorina. Erkki lupasi ETK:n tilat käyttöön.

Viking APL-seminaariin Tanskaan on menossa arviolta 5-10 suomalaista. Sovittiin, että Arto ottaa yhteyttä tanskalaisiin, kertoo Suomen osallistujien tämänhetkisestä arvioidusta vahvuudesta ja selvittää samalla, keitä muita on osallistumassa siihen, ja raportoi tästä edelleen hallitukselle.

Syyskokouksen/pikkujoulujen alustavaksi päivämääräksi asetettiin 23.11. Paikkana Unioninkatu 16. Anssi hoitaa tilavaraukset yms.

6.Metsäseminaari V

Hallitus asettaa ohjelmakomitean (programme committee), josta Tomas vastaa, ja järjestelytoimikunnan, josta Arto vastaa. Järjestelytoimikuntaan ehdotettiin lisäksi Jouko ja Richard. Päätösvalta on ainoastaan ja vain hallituksella.

Paikkaehdotuksia mm. 20 h risteily, Haiko, ja voidaan myös harkita jo kertaalleen onnestuneesti isäntinä olleita Vanajanlinnaa ja Mustiota.

Tässä vaiheessa sovittiin, ettei vielä luvata esiintyjille eikä muille mitään alennuksia. Asia puidaan seuraavassa kokouksessa. Viking-seminaarin ja APL-konferenssin toimintatapoja voidaan käyttää mallina siitä miten maksuja hoidetaan muualla APL-yhteisössä.

Quote Quad'sta on esitetty kyselyitä FinnAPL:n suuntaan, saisimmeko me jonkun kirjoittamaan artikkelin QQ:hun. Keskustelussa päädyttiin siihen tulokseen, että tämän vuoden metsäseminaarista ei kannattane enää kirjoittaa, mutta mahdollisesti ensi vuoden tilaisuudesta.

7.Muut asiat

Seuraava kokous torstaina 21.9.2000 klo 17:30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.37.

Läsnä: Arto Juvonen (pj), Tomas Gustafsson(17:55->), Veli-Matti Jantunen, Göran Koreneff(siht), Anssi Seppälä(18:01->), Erkki Tenkula. Lisäksi paikalla tiedotusvastaava Kimmo Kekäläinen.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Juvonen

 

Varasihteeri Göran Koreneff