Suomen APL-yhdistys
Hallituksen kokous 3/2000 12.4.2000 klo 17.30
ravintola Kellarikrouvi, Pohj. Makasiinikatu 6

Läsnäolijat: Arto Juvonen (pj), Jouko Kangasniemi (siht.), Veli-Matti Jantunen, Timo Korpela, Olli Paavola, Göran Koreneff, Kimmo Kekäläinen ja Anssi Seppälä

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Arto Juvonen avasi kokouksen klo 17.30
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
 3. Toukokuussa 10.5. Tilastokeskuksessa pidettävän maksuttoman APL-iltapäivän järjestelyt
  Todettiin esitetyn päivän olevan ainoa vapaa ajankohta Tilastokeskuksessa

  Ohjelma:

  13.00-14.00 Erkki Tenkula Data warehouse
  14.00-14.30 Kahvi
  14.30-16.00 Kimmo Kekäläinen: Yrityksen tiedot hallintaan APL-pohjaisin tekniikoin
  16.30-17.00 Kevätkokous
  17.00-         Sauna

 4. APL-uutiset:
 5. Artikkeleiden viimeinen jättöpäivä on 30.4.2000. Artikkeleita on saapunut päätoimittaja Kimmo Kekäläiselle runsas määrä, mm. Adrian Smithin katsaus Imatran seminaarista ja Erkki Juvosen APL-historiikin ensimmäinen osa. Kokous totesi Imatran seminaarin esiintyjien olevan oikeutettuja esiintyjäalennukseen, mikäli artikkeli on toimitettu päätoimittajalle 30.4.2000 mennessä.

 6. Keskustelua metsäseminaarien laskutusperiaatteista.
 7. Päätettiin laatia muistio seminaarien laskutusperiaatteista puheenjohtajan johdolla. Vuoden 2000 esiintyjäalennus päätettiin poikkeuksellisesti myöntää myös niille ei-suomalaisille ei-esitelmänpitäjille, jotka ovat toimittaneet apl-uutisiin materiaalia määräaikaan mennessä.

 8. Yhdistyksen kevätkokous 10.5. ja tilinpäätös
  Vuoden 1999 tuloslaskelman ja taseen esitteli rahastonhoitaja Anssi Seppälä. Hallitus päätti ehdottaa niitä esitettäväksi kevätkokoukselle. Tilikauden voitto ehdotetaan siirrettäväksi voittovarojen tilille.
  Toimintakertomuksen laatii Timo Korpela
 9. Muut asiat
  Keskustelua APL-konferenssiin osallistumisesta
 10. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28

 11. Puheenjohtaja Arto Juvonen
  Sihteeri Jouko Kangasniemi