APL-fortran yhteistyöstä windows-ympäristössä

Kirjoittanut: Juhani Vähäniitty

Kommentteja kirjoituksen johdosta voi lähettää sähköpostiosoitteeseeni:

Jussi@vahanju.pp.fi

Historiaa

FORTRAN (FORmula TRANslator) on kehitetty teknistieteelliseen ohjelmointiin. APL tuli kuvioihin mukaan myöhemmin ja soveltuu erittäin hyvin teknisiin, matemaattisiin ja tilastollisiin ohjelmointitehtäviin.

Itse vasta valmistuneena matemaatikkona 1970-luvun alkupuolella ansaitsin elantoni teknistieteellisten atk-sovellutusten parissa Nokian laskentakeskuksessa. FORTRAN oli tyypillisesti BASICin ohessa ensimmäisiä osituskäyttöisiä ohjelmointikieliä (suorakäyttökieliä).

1970-luvun puolessa välissä IBM alkoi panostaa APL:n markkinointiin. Vuoden 1974 IFIP-kongressissa IBM kutsui APL:n kilpailijaa FORTRANia kuolevaksi kieleksi. Itsekin huomasin APL:n edut ja käytin sitä merkittävässä määrin vuosina 1975-1985. Tämän jälkeen APL:n käyttö on supistunut matemaattisiin ja tilastollisiin ad hoc laskentatilanteisiin, missä sen edut ovat kiistattomat verrattuna taulukkolaskimiin. Näissä puitteissa olen pitänyt yllä APL-taitoani.

APL on edelleenkin kiehtova ja nykyaikainen sovellutusympäristö

Olen käyttänyt pääasiassa IBM:n ja Manugisticsin apl-tulkkeja. APL*PLUS III for Windows kiinnosti VBX-, DLL- ja DDE-ominaisuuksiensa takia.

Tänä päivänä mm. Microsoft tarjoaa FORTRAN-kääntäjän, jonka avulla on mahdollista tehdä tehokkaita DLL-kirjastoja, joita voidaan käyttää apl-funktioista käsin apl-mäisen helposti.

Mm. IMSL-aliohjelmakirjasto, joka on saatavina lähdekoodina ja DLL-kirjastoina sisältää yli 1000 matemaattista ja tilastollista ohjelmaa.

Itse olen kokeillut APL-FORTRAN-yhteistyötä paljon laskentaa vaativien automaattisten ennusteohjelmien parissa. Ohjelmoin eniten laskentaa vaativan osan fortran-aliohjelmaksi, jonka käänsin DLL-muotoon. DLL-ohjelmia voidaan käyttää APL*PLUS III for Windows'ista käsin. Suurin hyöty saavutetaan tehokkuuden olennaisena lisääntymisenä tietyissä tilanteissa.

FORTRAN-APL yhteistyöstä saavutettavia hyötyjä

suuri määrä valmiita, hyvin testattuja ja edelleenkehitettäviä fortran-ohjelmia saatavissa
laskentatehokkuuden lisäys

FORTRAN-kirjastoja

Visual Numerics'in IMSL (International Statistical and Mathematical Libraries)
Microsoft IMSL