ELÄKETURVAKESKUS
Erkki Tenkula

APL99-KONFERENSSI SCRANTONISSA

APL99-konferenssi pidettiin 10. – 14.8. Scrantonin yliopiston tiloissa Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa noin 200 kilometriä New Yorkista luoteeseen. Konferenssin teemana oli tänä vuonna ’On Track to the 21st Century’. Konferenssipaikkana yliopisto oli hyvä. Suurin osa esityksistä näytettiin suoraan kannettavien mikrojen ja luentosalien projektoreiden avulla. Päivä koostui yhteisistä sekä rinnakkaisista luennoista. Rinnakkaisia luentoja oli enimmillään kolme rinnakkain ja lisäksi tietokoneluokassa oli workshop, jossa osallistujat työskentelivät oman koneensa ääressä. Tietokoneluokka oli tosin niin pieni ja osa työpajoista niin suosittuja, ettei luokassa ollut riittävästi paikkoja kaikille mukaan halunneille. Osasta työpajoja järjestettiinkin uusintoja.

Osallistujien määrä oli tänä vuonna 127, joista suomalaisia oli 12. Osallistujien määrää voidaan pitää alhaisena. Suurin osa osallistujista oli luonnollisesti Yhdysvalloista ja Kanadasta. Ruotsalaisia konferenssissa oli kolme ja tanskalaisia kahdeksan. Vaikuttaa siltä, että APL*Plussan vuosittainen konferenssi vie osallistujia APLvv-konferenssilta, joka on yleinen APL-käyttäjien konferenssi.

Tänä vuonna millään tulkkien valmistajalla ei ollut konferenssissa uusia versioita tuotteistaan. Valmistajat kertoivat konferenssissa vuoden aikana tulkkeihin lisätyistä ominaisuuksista ja opettivat käyttämään viime vuonna julkaistujen versioiden ominaisuuksia.

Konferenssin suosituin aihe oli APL:n käyttö Internet-sovelluksissa. Esitelmistä sai hyvän kuvan siitä, mitä mahdollisuuksia APL tarjoaa Internet-sovellusten toteuttamiseen. Workshopeissa käytiin läpi käytännössä, kuinka sovelluksia rakennetaan.

Konferenssissa näki, mitä maailmalla tehdään ja miten. Näyttää siltä, että monet APListit ovat siirtyneet tai siirtymässä käyttämään J-kieltä. Toisaalta APL on kehittynyt ohjelmointiympäristöksi, joka tarjoaa APL:n erikoispiirteiden lisäksi samat ominaisuudet kuin sovelluskehittimet yleensäkin (esim. graafisen käyttöliittymän ohjelmointi ja ohjelman kontrollirakenteet).

 

APL-tulkit Konferenssissa oli esitykset neljästä eri tulkista. Näissä esityksissä käytiin läpi tulkkien ominaisuuksia. Mukana olivat Dyalog APL, APL*Plus, Sharp APL ja APL2.

Dyalog APL Dyadicin toimitusjohtaja Peter Donelly kertoi Dyalog APL:n viimeisimmistä lisäyksistä. Versioon 8.2.2 on tullut mukaan

monisäikeiset DLL-funktiot
In-Process DLL-palvelimet (APL-palvelinta voidaan käyttää esim. Excel-taulukkolaskennan taustaohjelmana)
graafisen käyttöliittymän Grid-olioon uusia ominaisuuksia
jäljittimeen (tracer) uusia ominaisuuksia

Teon alla on käyttöliittymä Microsoftin ADO:oon (Active Data Objects), joka mahdollistaa ODBC:tä kehittyneemmän tavan käyttää tietokantoja.

Tulossa on parannuksia editoriin ja jäljittimeen (mm. SI-stackin sisältö näkyviin traceriin ).

Konferenssissa oli myös workshopit Dyalog APL:n ADO-liittymästä ja Dyalog APL:n käytöstä Internet-sovellusten rakentamisessa.

 

APL2*Plus APL+-tulkkia esitteli APL2000:n Eric Baelen. APL2000 siirtyi viime keväänä kanadalaisen ohjelmistotalo Cognosin omistukseen. Cognosin liikevaihto on 300 miljoonaa USD ja henkilökuntaa on 1800. Baelenin mukaan kauppa parantaa APL:n asemaa, koska Cognos alkaa käyttämään APL:ää myytävissä sovelluksissaan. Cognos käyttää esim. APL:n komponenttitiedostoja PowerPlay-sovelluksensa tietovarastona.

Baelen demosi OLE:n käyttöä APL:stä. Nyt on mahdollista saada APL:ään tieto Excel-taulukon muuttumisesta (Event ’’).Tulkin rel. 3.5:ssä on useita parannuksia jäljittimessä, käyttöliittymässä ja istunnossa (session). APL*Plus sisältää todella näyttäviä graafisia olioita (mm. kalenteri), joita voi hyödyntää sovelluksissa.

 

APL2 IBM:n Nancy Wheeler ja Dave Liebtag esittelivät APL2:ta. Saataville on nyt tullut paketoija, jonka avulla APL-työtilasta voidaan tehdä DLL-tiedosto, jota voidaan ajaa APL runtime-ympäristön avulla ilman täydellistä APL-tulkkia. Run-time-ympäristön hinta on n. 250 USD. Vuoden aikana tulleiden korjaustasojen mukana ovat tulleet mm. apuprosessorit AP145 (Win API) ja AP10 (Rexx-liittymä).

Tulossa on apuprosessori AP12, joka on ollut keskuskone-APL:ssä jo vuosia. Tämän liittymän avulla voidaan ulkoisia tiedostoja käsitellä aivan kuin ne olisivat APL-sääntiöitä..

 

J J-kielestä oli konferenssissa useita esityksiä. Lisäksi esiteltiin sovelluksia, jotka oli tehty J:llä. Kuuntelin saksalaisen Martin Neitzelin esityksen ’Reading the Dictionary of J’. Neitzel kertoi J-koodin ja J-dictionaryn lukemisesta. J:ssä ei ole syntaksia Backus-Naurin-esitystavan mukaisesti, vaan lauseke rakentuu dynaamisesti tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Kielen peruselementtejä muokataan konjunktioiden, adverbien ja verbien avulla. Näillä on erilaisia prioriteetteja ja toiset ovat vasemmalta liitännäisiä ja toiset oikealta. Esitys paljasti J:n monimutkaisemmaksi, mitä olin kuvitellut, enkä tämän esityksen jälkeen vielä osaa lukea J-koodia.

Muut esitelmät Seuraavassa lyhyitä kommentteja esitelmistä, joita olin kuuntelemassa. Seminaarissa oli rinnakkain enimmillään kolme esitystä ja workshop, joten suurin osa esityksistä jäi näkemättä. Yleisesitelmät, joiden aikana ei ollut rinnakkaisia esitelmiä, olivat asiasisällöltään hyviä. Ne eivät liittyneet suoraan APL:ään, mutta olivat APListeille hyödyllisiä, koska ne kertoivat asioista, joita joudutaan ottamaan huomioon myös APL-sovelluksia rakennettaessa. Muut esitelmät olivat hyvin vaihtelevantasoisia. Bankettiesitelmä, joka kertoi USA:n toiseksi vanhimman rautatien (The Switchback Gravity Railroad) rakentamisesta, oli tylsä. Esitelmöijä on kirjoittanut aiheesta kirjan ja tehnyt nettisivut. Hän tunsi aiheen läpikotaisin. Kiinnostuneet voivat saada asiasta perustiedot osoitteesta http://www.jtasd.k12.pa.us/switchback/.

Object-oriented Concurrent, Parallel and Distributed Programming in Java

Professori Doug Lea The State University of New York’sta kertoi Java-palvelimen toteutusperiaatteista. Palvelimella on ohjelma, joka odottaa selaimien yhteydenottoja ja toimittaa nopeasti saamansa viestit jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittelyä varten on pooli säikeitä, jotka hoitavat tarvittavan käsittelyn. Näin ollen ei tarvita säiettä/käyttäjä (säikeen käynnistys on hidasta, n. 500 ms). Lea esitteli myös periaatteita, miten ohjelma saadaan jaettua osiin, jotka voidaan suorittaa rinnakkaisesti moniprosessorikoneessa. Hän sanoi, että tällä hetkellä ainoastaan SUNin ja IBM:n virtuaaliset Java-koneet ovat hyviä.

High-Confidence Design for Security

Tietoturvaa käsittelevän yleisesityksen piti professori Shiu-Kai Chin Syracusen yliopistosta. Hän esitteli tietoturvan peruskäsitteet ja mekanismit, joilla tietoturva voidaan toteuttaa. Chin on palvellut aiemmin Yhdysvaltain armeijan palveluksessa. Esitys oli johdonmukainen ja havainnollinen. Chin totesi mm. että RSA on parempi salausalgoritmi kuin DES. RSA on kylläkin 2-3 kertaa hitaampi kuin RSA.

An Overview of E-Commerce and Intelligent Agents in Supply Chain Management and What it Means to the IBM Micro-Electronics Division

IBM:n Ken Fordyce piti hauskan esityksen, joka kertoi, kuinka IBM pyrkii parantamaan tuotantoprosessin suunnittelua ja toteutusta laitevalmistuksessa.

Windows, Models and Management MDI, SDI, work spaces, work books, and name spaces

The Carlisle Groupin Paul Mansour kertoi rakentamastaan järjestelmästä, jota pankit käyttävät lainojen käsittelyssä. Pankkien lainatyypit muuttuvat usein ja jatkuvasti syntyy uusia tyyppejä. Tämän vuoksi ei kannata tehdä valmiiksi sovellukseen näyttöjä eri lainatyyppejä varten. Mansourin sovelluksessa lainatyypin käyttämien tietokenttien attribuutit ovat tietohakemistossa. Sovellus muodostaa näytöt ohjelmallisesti ’lennossa’. Kun tietue luodaan, luodaan namespace, johon muuttujat lisätään (=näyttö). Sovellus kerää lähtötietoja useista eri paikoista (esim. muiden pankkien järjestelmistä) ja tallettaa tiedot usean käyttäjän tietokantaan. Järjestelmä sisältää myös kassavirran hallinnan. Järjestelmä sopii tapaukseen, jossa on vähän transaktioita. Nämä transaktiot ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia.

The Creation of Chaos with Symmetry

Tämä esitys kertoi, kuinka saadaan luotua symmetrisiä kuvioita, jotka ovat taiteellisesti miellyttävän näköisiä. Esitys oli mielenkiintoinen. Taustalla oli joukko edistyneitä matemaattisia kaavoja, jotka takasivat kuvion symmetrisyyden. J:llä tehty sovellus muodosti kaavoista eri parametreilla kuvia, joista esityksen pitäjät sitten valitsivat taiteellisesti parhaat omien mieltymystensä mukaisesti.

ISAP Willi Hahn kertoi Lingo Allegron ISAP-tuotteesta, joka on korkean tason rajapinta Microsoftin IIS:n (Intenet Information Server) ja Dyalog APL:n välillä. Sen avulla voidaan tehdä selainriippumattomia Internet-sovelluksia. ISAP yhdistää IIS:n Dyalog APL:ään. Asiasta on kerrottu tarkemmin APL-uutisissa 2/1999.

 

When Bears are Blue and Bulls are Red

Linda Alvord ja Tama Traberman piirtelivät nättejä kuvia erilaisista indekseistä (esim. Dow Jones ja NASDAQ) ja sovittivat näitä polynomifunktioihin. Suurin opetus oli, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä mustat parantavat elintasoaan, valkoisten indeksi vaihtelee vuosittain yllättävän paljon ja hispanoilla menee entistä heikommin.

Developing Quality Business and Statistical Graphics with Causeway Rain Pro

Konferenssin viimeinen workshop ei muodostanut odotettua huipennusta. Rain Pro -tuotteen luoja Adrian Smith ei saapunutkaan pitämään odotettua esitystä, vaan sen piti Alan Sykes. Esitys oli johdanto Rain Pron käyttöön, eikä se antanut mitään uutta jo aiemmin Rainia käyttäneelle.