APL-yhdistyksen ohjelmavälitys laajenee

Arto Juvonen

 

1. Ohjelmistojen siirto eri ympäristöjen välillä

APL-tulkkien valmistajat sisällyttävät varusohjelmistoihinsa työkaluja ohjelmistojen siirtoa varten APL-ympäristöstä toiseen. Työkaluja on laidasta laitaan, täydellisyyttä tavoittelevasta APL*PLUS:n CONVERT-ohjelmasta huonosti toimiviin virityksiin. Varsinkin kahden eri valmistajan tuotteiden välillä siirto on usein puutteellista, mikä sinänsä on ymmärrettävää. Tällaisia puutteita eri ympäristöissä ovat mm.:

APL2/PC                       )IN ei lue keskuskoneen siirtotiedostosta alleviivattuja nimiä

                                   sisältäviä objekteja eikä ä/ö siirry oikein.

APL*PLUS II ]IN ei muunna keskuskoneen siirtotiedoston kommentteja.

                                   APL2/PC:stä ä/ö ei siirry oikein.

APL*PLUS/PC                Siirtomahdollisuus vain APL*PLUS II:een ja Dyalogiin.

Dyalog APL/W               Siirtomahdollisuus vain Dyalogin suuntaan, APL2/PC:stä siirto ei                                                onnistu.

Koska kaikki edellä mainitut ympäristöt ovat saavuttaneet Suomessa jalansijan, on hyödyllistä voida siirtää ohjelmistoja ympäristöstä toiseen. Siirto-ohjelmalle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

1. Siirtomuodon tulisi olla mahdollisimman standardi.

2. Siirto-ohjelman tarvitsee tukea vain yhteisten symbolien siirtoa, mukaanlukien mm. ä ja ö.

3. Siirto-ohjelman ei tarvitse analysoida kielellisiä eroja.

4. Siirto-ohjelman täytyy pystyä siirtämään kaikki objektit (ehkä käyttäjän avustuksella).

Valitsin siirtomuodoksi IBM:n transfer file siirtomuodon, jota mm. APL2 ja APL*PLUS II jo nyt tukevat. Koska kuitenkaan näidenkään tulkkien tuki ei ole virheetön, on siirto-ohjelmisto tehty myös näihin ympäristöihin. Siirto-ohjelmistotyötilan nimi on ATFINOUT. Ohjelmisto on saatavissa APL*PLUS PC:hen ja II:een, APL2/PC:hen ja Dyalog APL/W:hen.

Ohjelmiston siirto tiedostoon tapahtuu seuraavasti:

                 )LOAD OMAWS

                 )COPY ATFINOUT

                 1 tfOUT 'tiedosto.atf'

Ohjelmiston haku siirtotiedostosta tapahtuu seuraavasti:

                 )LOAD ATFINOUT

                 1 tfIN 'tiedosto.atf'

                 )SAVE OMAWS

Parametri 0 tarkoittaa, että konversiota ei tehdä, 1 tarkoittaa, että käytetään APL2/PC:n merkkijärjestelmää. Parametri 2 tarkoittaa APL2/370 merkistöä ja parametri 3 APL*PLUS:n merkistöä.

Mikäli lukuvaiheessa ohjelmaa ei pystytä muuntamaan APL-funktioksi, esimerkiksi siitä syystä, että otsikkorivillä on lokalisoitu jokin systeemimuuttuja, kuten APL*PLUS:ssa []ELX, jota kohdeympäristö ei tue, keskeytyy luku tilapäisesti, ja käyttäjä voi korjata ongelmakohdan siten, että funktiomuodostus on mahdollista. Muodostettavan funktion merkkimuoto on muuttujassa D, ja siihen voi tehdä tarvittavan muutoksen. Tämän jälkeen lukua jatketaan normaalisti.

 

2. Afile-ohjelmisto APL*PLUS/II-ympäristöön

Afile-ohjelmistosta on uusi versio APL*PLUS/II versiolle 5. Tämä Afile-versio pystyy lukemaan APL*PLUS/PC:n tiedostoja suoraan. Merkkitiedot myös tallettuvat siten, että APL*PLUS/PC:n puolelta pystytään lukemaan tietoja. Sen sijaan numerotietojen esitysmuoto on APL*PLUS II:ssa erilainen (kokonaisluku 4 tavua, binääriluvut 1 bitti), jolloin nämä tyypit tallettuvat tässä muodossa. Ohjelmisto antaa kuitenkin mielenkiintoisia mahdollisuuksia näissä ympäristöissä toimiville.

AJ 17.3.93